Fractielid

Joke van Gelderen

Lid programmacommissie Decentralisatie en commissie Planning & Control
Joke van Gelderen

Joke van Gelderen (’49)
mail: j.vangelderen@zuidplas.nl

Woont in: Nieuwerkerk aan den IJssel

Krijgt energie van: invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente Zuidplas

Sterk in: open staan voor mensen, luisteren, en indien nodig een politieke oplossing vinden.

Motto: Solidariteit met mensen in achterstandsituaties
Vrije tijd: lezen, fietsen, theater -en concertbezoek.

Fijnste plek in Zuidplas: Rottemeren

Lid van de PvdA sinds: 1978
Bestuursfuncties : secretaris, penningmeester, voorzitter  en coördinator Rooie Vrouwen afdeling Nieuwerkerk ad IJssel
Commissielid, raadslid , fractievoorzitter en nestor van de gemeenteraad Nieuwerkerk ad IJssel
Sinds november 2011 raadslid van gemeente Zuidplas

Opleiding:
Gymnasium alfa
Sociale Academie maatschappelijk werk
Onderwijssociologie UvA

Vroegere functies:
Oprichter en secretaris bewonersorganisatie
Bestuurslid en voorzitter Vrouwenraad
Bestuurslid Stichting Jeugdwerk (heden)
Vrijwilliger wereldwinkel en bestuurslid(heden)
Lid Comité Internationale Betrekkingen