3 juli 2013

Vragen over gratis Energie-advies

 

De PvdA fractie heeft vragen gesteld aan het College van Bestuur over Gratis Energie-advies.

Bijgaande brief is vanuit de PvdA-Fractie op 2 juli 2013 verstuurd naar College van Bestuur.

Vragen PvdA Gratis energieadvies