24 augustus 2013

Verdwijnen Zorgcentrum Moerdregt in Moordrecht

De PvdA Zuidplas heeft met zorg kennis genomen van de aanstaande sluiting van Zorgcentrum Moerdregt in Moordrecht. Het sluiten van het zorgcentrum heeft voor de bewoners, familie en medewerkers grote consequenties en is zeer onwenselijk. Voor het belang van de bewoners van Moerdregt, hun families en de medewerkers vraagt de PvdA Zuidplas de eigenaar van het zorgcentrum, Zorgpartners Midden-Holland, het besluit om over te gaan tot sluiting te heroverwegen en alternatieven te zoeken zodat Moerdregt in Moordrecht open kan blijven.

De PvdA doet ook een beroep op het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas om zo snel mogelijk het gesprek met Zorgpartners Midden-Holland aan te gaan om deze mogelijke sluiting te bespreken.