29 juli 2013

Reactie door college op vragen Energie-advies

Op 2 juli stelde de PvdA fractie aan het College van de Gemeente Zuidplas vragen omtrent ‘gratis Energie-advies’.

Hieronder nogmaals de gestelde vragen en daarnaast de reactie van het College.

Vragen PvdA Gratis energieadvies

Beantwoording schriftelijke vragen gratis energieadvies