21 juli 2013

Programmacommissie Decentralisaties 10 juli 2013

De laatste vergadering van het seizoen 2012/2013 vond plaats op 13 juli.

Centraal stonden de oplegnotitie Visie op jeugdhulp en het stuk `Gebundelde Krachten`.

Beide stukken bevatten de visie van de regio Midden-Holland op de ontwikkelingen in het sociale domein, die op ons afkomen (nieuwe Jeugdwet, veranderingen in WMO /AWBZ).

Meer informatie over de WMO in de gemeente Zuidplas.

WMO kring

 

Onze interesse ging vooral uit naar de lokale invulling. Dit kwam nog niet zo uit de verf.

Uit de discussie bleek, dat slechts weinig commissieleden het stuk hadden gelezen, zodat er maar weinig conclusies werden getrokken.

Het stuk moet 31 oktober bij de minister liggen. Als de visie van Midden Holland de minister niet bevalt, krijgt de gemeente een aanwijzing(!)

Op de eerste raadsvergadering  na de zomervakantie zal het stuk in de raad besproken worden.

Meer informatie over deze vergadering is hier te vinden.

Klik dan op de datum 10 juli.

U kunt uw mening hierover  naar mij mailen: jokevgelderen@ziggo.nl

Joke van Gelderen, fractielid.