16 januari 2014

Motie: Vreemd aan de orde van de dag

Alle partijen die op dit moment zitting hebben in de gemeenteraad van de Gemeente Zuidplas hebben bijgaande brief verzonden aan de VNG.

motie VNG