8 november 2013

Fietsveiligheid Julianasluis verbeterd

De provincie Zuid-Holland heeft de fietsroute bij de werkzaamheden aan de Julianasluis
verbeterd. De kwaliteit van de fietsroute is aangepakt en op één van de twee fietsroutes is
een nieuwe kortsluiting gemaakt. Hierdoor hoeven de fietsers twee oversteken minder te
maken over de drukke provinciale weg. De maatregelen zijn onderdeel van het
verbeterplan dat is opgesteld door een groep betrokken Moordrechtse bewoners, politieke
partijen en de fietsersbond.

Volgens Pieter Beeldman (PvdA/GroenLinks) is de actie van de groep begin september
belangrijk geweest. “Waardering voor de Provincie, die na onze actie echt ingegrepen
heeft voor de veiligheid van de fietsers en we zien ook dat automobilisten steeds vaker
stoppen voor wachtende fietsers. We willen de automobilisten vragen om dit te blijven
doen. Zeker in de gure maanden die nog komen is het fijn als scholieren niet te lang
hoeven staan wachten om over te kunnen steken”.
De actiegroep vraagt wel blijvende aandacht voor de kwaliteit van de fietsroute. Jo Suijlen
van de Fietsersbond heeft begrip dat bij werkzaamheden de situatie er niet zo netjes bij
ligt als normaal, maar voorziet dat het fout gaat als de aannemer niet heel scherp blijft op
de kwaliteit van de fietsroute : “gladde stalen rijplaten, hoogteverschillen en spleten en
veel modder door het grondtransport kunnen levensgevaarlijk zijn voor met name de
oudere fietsers”.