8 november 2013

Chris Nebelstein stopt als afdelingsvoorzitter

Woensdag 30 oktober jl. heeft onze voorzitter Chris Nebelstein om persoonlijke redenen zijn functie
per direct neergelegd. Wij vinden het als bestuur zeer jammer dat hij dit besluit heeft genomen, maar kunnen
niet anders dan zijn besluit accepteren.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor datgene wat hij in de afgelopen periode heeft gedaan voor de PvdA in onze
gemeente, waaronder vooral ook de totstandkoming van de samenwerking met GroenLinks en het verder uit-bouwen daarvan.
De huidige bestuursleden zullen de taken van Chris de komende tijd waarnemen en wij zullen als bestuur op
zoek gaan naar een oplossing voor de ontstane situatie.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt zullen wij u daarvan berichten.
Met vriendelijke groet,
Namens het afdelingsbestuur
PvdA Zuidplas