24 augustus 2013

Actie voor fietsers bij Julianasluis

Inwoners van Moordrecht, PvdA/GroenLinks en de fietsersbond gaan deze week actie voeren om aandacht te vragen voor de fietsende jeugd bij de Julianasluis. Zij roepen ook andere inwoners en partijen op om mee te doen. Bij de Julianasluis wordt een tweede sluiskolk aangelegd. Fietsers hebben daar het afgelopen schooljaar al onnodig veel moeten omrijden.

Dat is volgens de organisatoren niet alleen vervelend, het is ook veel onveiliger omdat de fietsers op meerdere, onoverzichtelijke, punten de drukke weg over moeten steken. Tot voor kort was er nog wel een snelle route naar het sluiseiland. Vanaf deze zomer is deze ook verdwenen. Een jaar lang moet er daarom nog meer omgereden worden.

Voor Moordrecht is nu de maat vol. De inwoners vinden dat de Provincie Zuid-Holland veel te weinig rekening houdt met de fietsers. Waar de auto’s gewoon via twee routes door kunnen blijven rijden, wordt de Moordrechtse jeugd via vele kronkels omgeleid. Bij alle kruisingen met de weg moeten zij stoppen voor de auto’s.

Onder het motto “geef fietsers wat vaker voorrang” willen de Moordrechters zowel bij de automobilisten als bij de Provincie aandacht vragen voor de overlast voor fietsers. Mogens Domela Nieuwenhuis van PvdA/GroenLinks Zuidplas: “Aan de Provincie vragen wij om een veiligere en snellere route voor fietsers en we willen de automobilisten bewust maken voor de overlast die overstekende fietsers ondervinden, zodat zij wat vaker stoppen om voorrang te verlenen.

Op zaterdagochtend 31 augustus van 11 tot 13 uur zullen de initiatiefnemers met ouders, scholieren en andere fietsers over de situatie bij de Julianasluit in gesprek gaan. Dit zal plaatsvinden bij winkelcentrum de Smidse in Moordrecht.

Op dinsdag 3 september van 7.45 tot 8.30 uur gaan de scholieren en hun ouders in een colonne over de fietsroutebij de Julianasluis en bieden daar symbolisch iets aan, aan een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-H0lland. We verzamelen bij de parkeerplaats van het golfterrein bij de sluis.

Iedereen is welkom om mee te fietsen.

Wil je de actie steunen of meedoen. Bel of mail dan naar Pieter Beeldman 0182-870026 of pieter.beeldman@yahoo.com