25 oktober 2013

Aanpak armoedebestrijding

Eén van onze raadsleden, Joke van Gelderen, heeft vragen gesteld aan het Collega van de gemeente Zuidplas over de besteding van de extramiddelen voor  de aanpak van de armoedebestrijding in Zuidplas.

Bijgaand de antwoorden op de gestelde vragen.

armoedebestrijding