17 juli 2013

PvdA GroenLinks Zuidplas

PvdA en GroenLinks gaan samen de verkiezingen in
Zuidplas – De Partij van de Arbeid en GroenLinks komen in Zuidplas bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar met een gezamenlijke kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma. De afgelopen week stemden leden van beide afdelingen daar tijdens een gecombineerde afdelingsvergadering unaniem mee in. Speerpunten voor het programma zijn er ook al: sociale zekerheid, duurzaamheid en een groene ruimte.

Chris Nebelstein (links) voorzitter Pvda en Jos van Dijk voorzitter GroenLinks ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Chris Nebelstein (links) voorzitter Pvda en Jos van Dijk voorzitter GroenLinks ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

GroenLinks doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas. De samenwerking van PvdA en GroenLinks gaat verder dan een lijstverbinding, benadrukt PvdA-afdelingsvoorzitter Chris Nebelstein. “Beide partijen willen dat het progressieve deel van Zuidplas niet verder versnipperd raak.”

Het initiatief voor de samenwerking kwam van GroenLinks. Afgaand op de uitslagen van vorige verkiezingen in de Zuidplas-dorpen zou GroenLinks goed zijn voor net wel of net geen zetel. Uitspraken over het effect van de nieuwe gecombineerde lijst willen beide voorzitters nog niet doen.
De kandidatenlijst wordt geen ‘om-en-om’-lijst met eerst een PvdA’er, dan een GroenLinkser en dan weer een PvdA’er. “We willen in de eerste plaats kiezen voor kwaliteit,” aldus Jos van Dijk (voorzitter GroenLinks, red.).
“We kijken ook niet naar kandidaten per dorpskern of een verdeling man-vrouw.”
Het verkiezingsprogramma moet nog geschreven worden, maar over de hoofdlijnen zijn al afspraken gemaakt. De lijst krijgt de naam PvdA GroenLinks Zuidplas om de herkenbaarheid voor de keizer te handhaven. “Daarom hebben we niet gekozen voor iets als Progressief Zuidplas,” licht Nebelstein toe. Begin september moeten kandidaten voor de lijst zich hebben aangemeld. Media november maakt de partij de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma bekend. De inzet van PvdA GroenLinks Zuidplas wordt meebesturen. Momenteel maakt de PvdA ook deel uit van het college van Zuidplas.

Bron: AD-16 juli 2013