Fractie

logo juiste

De Partij van de Arbeid en Groenlinks komen in Zuidplas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met één gezamenlijke kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma.

Speerpunten voor het programma zijn er ook : sociale zekerheid, duurzaamheid en een groene ruimte.

Groenlinks doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuidplas. De samenwerking van PvdA en GroenLinks gaat verd dan een lijstverbinding.

Het initiatief voor de samenwerking kwam van GroenLinks. Afgaand op de uitslagen van de vorige verkiezingen in de Zuidplas-dorpen zou GroenLinks goed zijn voor net wel of net geen zetel.

De kandidatenlijst wordt geen ‘om-en-om’-lijst met eerst een PvdA’er, dan een GroenLinkser en dan weer een PvdA’er.  Er zal ook niet worden gekeken naar kandidaten per dorpskern of een verdeling man-vrouw.

Het verkiezingsprogramma moet nog geschreven worden, maar over de hoofdlijnen zijn al afspraken gemaakt. De Lijst krijgt de naam PvdA Groenlinks Zuidplas om de herkenbaarheid voor de keizer te handhaven.

Begin september moeten kandidaten zich voor de lijst hebben aangemeld. Media november maakt de partij de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma bekend. De inzet van PvdA GroenLinks Zuidplas wordt meebesturen.