Commissieleden

Jacques Bovens

commissielid

Lid programmacommissie Decentralisatie

Aad Stuivenberg

Secretaris

Lid programmacommissie Planning & Control

Joke van Gelderen

Fractielid

Lid programmacommissie Decentralisatie en commissie Planning & Control